Dansk ekspert om PARADIGM-studiet: Data bekræfter dét, vi vidste i forvejen

Lars Henrik Jensen

ASCO: Der er nu sat punktum i diskussionen om, hvilket antistof, der i tillæg til kemoterapi, giver størst OS-gevinst i første linje hos patienter med vildtype-KRAS metastatisk kolorektal kræft. Resultatet er som forventet, vurderer Lars Henrik Jensen fra Onkologisk Afdeling ved Sygehus Lillebælt.  

Punktummet blev sat på Plenary Session, hvor de endelige data fra det randomiserede fase III-studie PARADIGM blev præsenteret. Studiet havde undersøgt gevinsten ved at tillægge det monoklonale antistof Vectibix (panitumumab) til førstelinje standard kemo-regimet mFOLFOX6 versus gevinsten ved tillæg af Avastin (bevacizumab) til samme regime hos patienter med vildtype-KRAS (RAS WT) metastatisk kolorektal kræft (mCRC) og primær tumor i venstre side af tarmen. Og data var ikke til at tage fejl af: Tillæg af panitumumab gav en signifikant OS-fordel sammenlignet med bevacizumab.   

”Det er ikke overraskende, at studiet falder ud sådan. Vi har de senere år set flere meta-analyser på subgrupper, der viser det samme. I Danmark har panitumumab plus FOLFIRI været standard i første linje i nogle år, og det er den behandling fire ud af fem patienter får. Det er selvfølgelig altid rart at få endnu mere solid evidens for, at vi gør det, der er bedst for patienterne,” siger Lars Henrik Jensen, ledende overlæge på Onkologisk Afdeling ved Sygehus Lillebælt.

PARADIGM er det første prospektive studie, der har undersøgt panitumumab versus bevacizumab i kombination med standard førstelinje kemoterapi i patienter med RAS WT mCRC og venstresidet primær tumor.

Signifikant OS-gevinst

PARADIGM inkluderede 823 japanske patienter med RAS WT mCRC, der blev randomiseret til enten panitumumab plus FOLFOX6 eller bevacizumab plus FOLFOX6. Langt hovedparten af patienterne i begge arme havde primær tumor i venstre side af tarmen (312 i panitumumab-armen og 292 i bevacizumab-armen).  Ingen patienter havde fået kemoterapi forud for studiet. Studiets primære endepunkt OS, mens vigtige sekundære endepunkter inkluderede progressionsfri overlevelse (PFS), responsrate (RR) og kurativ (R0) resektionsrate. Den mediane opfølgningstid var 61 måneder.

Studiedesignet blev ændret undervejs. Indledningsvis var inklusionskriteriet, at deltagerne skulle have vildtype-KRAS. Det blev ændret undervejs, så de også skulle have primær tumor i venstre side.

”Det skete, fordi der kom data frem, som viste, at panitumumab ikke havde samme gode effekt på patienter med primær tumor i højre side. Det svækker selvsagt et studie, at man går ind og ændrer på det primære endepunkt efter, at patienterne er blevet behandlet,” siger Lars Henrik Jensen.  

Data viser, at tillæg af panitumumab til FOLFOX6 forbedrede OS signifikant sammenlignet med tillæg af bevacizumab. Det gjorde sig både gældende for gruppen af patienter med venstresiddet primær tumor (HR, 0.82; 95.798% CI, 0.68-0.99, p = .031) og i det fulde analysesæt  (HR, 0.84; 95% CI, 0.72-0.98; p = .030). PFS var sammenlignelig de to arme imellem, mens RR og R0 resektionsraten var højere ved behandling med panitumumab end med bevacizumab.

Flere ubesvarede spørgsmål

Det er, ifølge Lars Henrik Jensen, bemærkelsesværdigt, at PFS i de to arme er stort set identisk.

”Normalt vil gevinsten ved en behandling afspejle sig både i OS og PFS. Det er ikke tilfældet her, og vi mangler oplysninger om hvorfor. En teori kunne være, at bevacizumab performer bedre i anden linje end panitumumab, og at den samlede OS-gevinst således bygger på, at bevacizumab er bedre, når patienterne har været i behandling et stykke tid,” siger Lars Henrik Jensen.

Et andet spørgsmål, som studiet ikke besvarer, er spørgsmålet om, hvorvidt det har en betydning for overlevelsen, om patienterne behandles med FOLFOX6 eller FOLFIRI.  

 

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .

Kultur

  Ledelse

  • Chefredaktører
   Kristian Lund
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nina Vedel-Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nordisk annoncedirektør
   Marianne Østergaard Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Adresse

   Schæffergården
   Jægersborg Alle 166
   2820 Gentofte
   CVR: 37 21 28 22

   Kontakt

   Annoncer
   Kontaktinfo
   Abonnement
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Medarbejdere

  • Redaktionschef

   Helle Torpegaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
   Bo Karl Christensen, redaktionsleder
   Frederik Jølving, redaktionsleder
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround
   Hanna Sigga Madslund, allround
   Stephanie Hollender, allround

   Kommerciel afdeling

   Annoncekonsulent
   Malene Laursen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent
   Helle Garrett
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent, Sverige
   Annika Östholm
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Webinarer
   Majbritt Laustrup
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Administrativ koordinator
   Anette Kjer Overgaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Konference koordinator
   Christina Ludvig
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Research
   Birgitte Gether